psychologie terapie pomoc
Nacházíte se v sekci: Úvodní část

Životní harmonie - psychologie terapie pomoc

Psychologická poradna může mít mnoho podob a může nabízet mnoho alternativ.

Naše poradna působí na netradiční úrovni, kdy terapeut zprostředkovává hlavně léčebné energie působící velmi příznivě na klienta, vazba klient a psychoterapeut je zcela v souladu  s jeho přáním tak, aby našel cestu  sám k sobě, aby si uvědomil svůj vědomý život, aby pochopil svoji situaci. Návody, které mnohdy dostanete odjinud - jako změňte myšlení, změňte cosi ve své hlavě - jsou návody ryze technické, automaticky mohou působit, nikoliv však do hloubky tak, aby se změnil Váš život.

Žijeme v době, která mění každého z nás. Každého z  nás, i když si to mnohdy neuvědomujeme. Cítíme v sobě určitý neklid, co nás upozorňuje na to, abychom změnili něco v našem životě.

Psychologie - terapie  - pomoc - brána na úrovni návratu k  plnému vědomí.

Terapeut odhalí základ dané  skutečnosti tak, abychom se dostali do plného vědomí a uvědomění si sama sebe.

Člověk se může v životě dostat do situace, kdy už neví kudy kam, v tomto případě se může  obrátit na své životní pomocníky - například na psychoterapeuta, máte pocit, že už není východisko z Vaší situace, máte mnoho možností. Mnohdy se potřebujeme obrátit na někoho objektivnějšího než je okolí, naši blízcí k nám bývají připoutáni a vkládají do nás různé naděje, nemohou nám vždy nabídnout nezaujatý pohled na věc. Odborné vědení  může sehrát ve Vašem životě klíčovou roli.

Při setkání s terapeutem by mělo platit pravidlo - klient by měl po zkušenostech, které mu byly předány nabýt lepšího mínění o sobě a cítit se posílen, oživen, uklidněn.

Od terapeuta by měl cítit člověk důvěru, podporu, inspiraci, bezpečí.

Mít rád sám sebe je prvotní základ našeho života. Tak jak si ceníme sami sebe, tak máme vztah k našemu životu a k jiným lidem. Převzít zodpovědnost za svůj život znamená převzít  zodpovědnost za své myšlenky. Můžeme přistupovat ke svým myšlenkám a činnostem z pozice lásky sami k sobě nebo ustrašeným postojem, který nám nemůže v žádném případě poskytnout životní harmonii.

Vaše vnitřní podstata je neomezená, vaše vnitřní síla je neomezená. Potřebujete jen nastartovat tuto životní sílu.

Všichni máme šanci změnit svůj život k radosti a k lásce, všichni máme schopnost zvládat každodenní život.

Člověk žije v každodenním dění a mnohé skutečnosti si uvědomuje jen svou nestálostí a labilitou, nespokojeností.

Někdy stačí velmi málo a změníme život a máme nový začátek.